Θεραπεία Οικογένειας

Αυτό το είδος της θεραπείας απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι πιο συχνές καταστάσεις κρίσης μέσα σε ένα οικογενειακό σύστημα μπορεί να είναι: 

η γέννηση ενός παιδιού, η  μετάβαση στα διάφορα στάδια ανάπτυξης, δυσκολίες συμπεριφοράς παιδιών, εφηβεία, ενηλικίωση, χωρισμός – διαζύγιο, απώλεια – πένθος, χρόνια ασθένεια, απώλεια εργασίας, κ.ά. Η υπηρεσία αυτή έχει πολλαπλούς στόχους όπως είναι η αντιμετώπιση της κρίσης και η οικογενειακή προσαρμογή, η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η οικογένεια λειτουργεί ως ομάδα, καθώς και η διατήρηση της ψυχικής υγείας όλων των μελών.

Δίνεται έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, στο πώς κάθε μέλος σκέφτεται και ερμηνεύει αυτά που συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια, ενδυναμώνεται η άμεση επικοινωνία μεταξύ τους και η έκφραση συναισθημάτων. Επίσης εξετάζονται οι τρόποι επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και η αλληλεπίδρασή τους.

Στις οικογενειακές συνεδρίες συνήθως (αλλά όχι απαραίτητα) συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Με τη στήριξη και τη βοήθεια του θεραπευτή, το οικογενειακό σύστημα αναζητά και αξιοποιεί, τις θετικές πλευρές στην καθημερινή ζωή της οικογένειας, έτσι ώστε να διευθετηθούν οι δυσκολίες ή/και οι συγκρούσεις και η οικογένεια να προσαρμοστεί στις όποιες αλλαγές με τον καλύτερο τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ.: 2106441945, 2107705008, 6936851393