Κούτας Γεώργιος

Ο Γεώργιος Κούτας είναι πτυχιούχος Ιατρικής Ψυχολογίας, απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Αγίας Πετρούπολης, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Ψυχολογικών Επιστημών από το ως άνω Πανεπιστήμιο και Κοινοτικής Ψυχιατρικής από το Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι πιστοποιημένος θεραπευτής στον βιοσυντονισμό και κατέχει Δίπλωμα στην Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία.

Έχει διδακτική εμπειρία περί θεμάτων Ψυχικής Υγείας σε εκπαιδευόμενους στο ΕΠΙΨΥ και υπήρξε επόπτης εκπαιδευτικού έργου και πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών σπουδαστών στην Κοινωνική Ψυχιατρική.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αποκατάστασης και Κοινωνικής Επανένταξης «Λέρος Ι & ΙΙ» εργάστηκε ως Επιστημονικά Υπεύθυνος Προστατευμένων Διαμερισμάτων κατά τα έτη 1991-1993. Τα έτη 1995-2001 εργάσθηκε ως Ψυχολόγος στην κατ’ οίκον ψυχιατρική περίθαλψη του Πολυδύναμου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καλλιθέας. Από το 2002 διατελεί Πρόεδρος της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων «ΙΡΙΣ». Τα έτη 2002 – 2016 εργάσθηκε ως Επιστημονικά Υπεύθυνος και Επόπτης Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασής της ως άνω Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης.

Το 2017 ίδρυσε το Κέντρο Ιατρικής Ψυχολογίας στην Αθήνα και τα Μέγαρα και το 2020 την Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας ΑΜΚΕ. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών ως Επόπτης.

Related Articles