Ατομική Ψυχοθεραπεία

Όπως σε κάθε επιστημονικά δομημένη διαδικασία, έτσι και στην ψυχολογία, ο εντοπισμός του ζητήματος της μελέτης και η περι αυτού συλλογή δεδομένων, αποτελεί την απαραίτητη εκκίνηση για την εκπόνηση ορθών συμπερασμάτων.

Έτσι λοιπόν, η ψυχοδιαγνωστική (ψυχολογική αξιολόγηση) περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, την ανάλυση και τη συγκρότηση των πληροφοριών που αφορούν τον ψυχισμό του ατόμου και προέρχονται από ποικίλες πηγές, όπως κλινική εξέταση και τεστ, με σκοπό την ολοκληρωμένη εκτίμηση και διάγνωση του εξεταζόμενου. 

Με τη λέξη “διάγνωση” καλύπτεται όλο το φάσμα των εννοιών, δηλαδή το αίτημα, τα συμπτώματα, η συνολική προσωπικότητα του εξεταζόμενου και η λειτουργία του σε βασικούς τομείς της ζωής του, όπως η επαγγελματική, η κοινωνική και η συναισθηματική του καθημερινότητα. Η ψυχολογική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή έχει ως στόχο τη βαθύτερη ψυχολογική κατανόηση του ατόμου και καταλήγει σε αποφάσεις σχετικά με την παρέμβαση – θεραπεία.

Η ατομική ψυχοθεραπεία έρχεται ως αποτέλεσμα, επεξεργασία και διασύνδεση της γνώσης της διαγνωστικής διαδικασίας όπου το άτομο συνεργάζεται συστηματικά, ένας προς έναν, με έναν ψυχοθεραπευτή με στόχο να αντιμετωπίσει προβλήματα της ζωής του. Υλοποιείται σε τακτικές συναντήσεις σε ίδιο χώρο και χρόνο, με συχνότητα που ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας, γνωρίζοντας την κομβική αξία της σχέσης θεραπευτή – θεραπευόμενου, διαθέτει συνεργάτες ώστε ο κάθε οφελούμενος να οδηγείται στον κατάλληλο για αυτόν θεραπευτή.

Εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, η θεραπεία μπορεί να πραγματωθεί μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης Skype (αναγνωρισμένη, αποτελεσματική και ασφαλής τεχνική για ψυχολογική υποστήριξη από το ISMHO International Society for Mental Health On Line) ή ακόμη και κατ’ οίκον.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ.: 2106441945, 2107705008, 6936851393

Related Articles